انجمن تالاسمی ایران تنها سازمان خیریه و مردم نهاد غیر دولتی

حمایت از بیماران تالاسمی ایران

برخی خدمات و فعالیت های انجمن تالاسمی ایران

پرداخت کمک هزینه اسکان موقت بیماران جهت درمان و مراجعه به تهران
تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران
پرداخت هزینه درمانی بیماران (خارج از پوشش بیمه ها)
هزینه برنامه های آموزشی و پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی
آموزش و درمان استاندارد برای افراد تالاسمی ، پزشکان و پرستاران درمانگرتالاسمی
هزینه ایاب و ذهاب بیماران بی بضاعت

ویدیو کنفرانس نحوه استفاده از داروی آهن زدا و پرسش و پاسخ

ویدیو کنفرانس نحوه استفاده از داروی آهن زدا و پرسش و پاسخ - برنامه آموزشی سخنران دکتر آذرکیوان

 ویدیو کنفرانس نحوه استفاده از داروی آهن زدا و پرسش و پاسخ - برنامه آموزشی سخنران دکتر آذرکیوان - 

برنامه آموزشی ویدئو کنفرانس عزیزان تالاسمی کشور - سخنران برنامه سرکار خانم آذر کیوان

موضوع برنامه : نحوه مصرف داروی آهن زدا و پرسش و پاسخ

زمان  : ۹۹/۹/۶ پنج شنبه از ساعت ۱۸

نحوه ثبت نام و حضور از طریق انجمن تالاسمی ایران

‏«Adobe Connect» دانلود کنید

کانال تلگرام :

@iranianthalassaemia