تحریم های بیرحمانه آمریکا در شرایط بحرانی

تحریم های بیرحمانه آمریکا در شرایط بحرانی

بیماران تالاسمی جمهوری اسلامی ایران تحت فشار همه جانبه تحریم ظالمانه ایالات‌متحده آمریکا و در تنگنای ویروس کرونا وضعیت نگران کننده ای از لحاظ کمبود دارویی و امکانات درمانی دارند

ادامه مطلب

#کرونا را شکست خواهیم داد

#کرونا را شکست خواهیم داد

به منظور حفظ سلامتی خود و هموظنان خود از هرگونه سفرهای غیر ضروری پرهیز کنید

ادامه مطلب

#کرونا را شکست خواهیم داد

#کرونا را شکست خواهیم داد

عزیزانی که در مسافرت به سر میبرند هرچه سریعتر به شهر خود بازگردند

ادامه مطلب


#کرونا را شکست خواهیم داد

در این روزها سفر یعنی خطر اگر ناقل باشید ویروس را انتشار می دهید و اگر ناقل نباشید امکان اینکه ویروس به شما انتقال پیدا کند بیشتر است

#کرونا را شکست خواهیم داد

#کرونا را شکست خواهیم داد

از دست دادن و روبوسی کردن در این روزها جدا خودداری نمایید

#کرونا را شکست خواهیم داد

#کرونا را شکست خواهیم داد

از ماسک و دستکش استفاده کنید و به طور مرتب دستهای خود را با آب گرم و صابون بشورید

#کرونا را شکست خواهیم داد