انجمن تالاسمی ایران تنها سازمان خیریه و مردم نهاد غیر دولتی

حمایت از بیماران تالاسمی ایران

برخی خدمات و فعالیت های انجمن تالاسمی ایران

پرداخت کمک هزینه اسکان موقت بیماران جهت درمان و مراجعه به تهران
تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران
پرداخت هزینه درمانی بیماران (خارج از پوشش بیمه ها)
هزینه برنامه های آموزشی و پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی
آموزش و درمان استاندارد برای افراد تالاسمی ، پزشکان و پرستاران درمانگرتالاسمی
هزینه ایاب و ذهاب بیماران بی بضاعت

درباره انجمن تالاسمی ایران

انجمن تالاسمی ایران یک سازمان مردم نهاد است

انجمن تالاسمی ایران در سال 1368 به وسیله تعدادی از والدین فرزندان مبتلا به تالاسمی ماژور و پزشکان درگیر در درمان این بیماران تأسیس شد. و اکنون بیش از 23000 عضو بیمار در سراسر کشور دارد .لازم بذکر است انجمن تالاسمی ایران عضوفدراسیون جهانی تالاسمی (Tif) می باشد و در خردادماه سال 1398 موفق به دریافت مقام مشورتی سازمان ملل گردید .

 

      تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران

·      پراخت هزینه اسکان موقت بیماران نیازمند که جهت درمان به تهران مراجعه می نمایند.

·      پرداخت هزینه درمانی بیماران (خارج از پوشش بیمه ها)

·      هزینه برنامه های آموزشی و پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی

·      آموزش و درمان استاندارد برای افراد تالاسمی ، پزشکان و پرستاران درمانگرتالاسمی

·      هزینه ایاب و ذهاب بیماران بی بضاعت

 

آدرس این انجمن در حال حاضر واقع در تهران - میدان ولیعصر - ظلع جنوبی بلوار کشاورز - پلاک ۲۲ - طبقه چهارم میباشد.