انجمن تالاسمی ایران تنها سازمان خیریه و مردم نهاد غیر دولتی

حمایت از بیماران تالاسمی ایران

برخی خدمات و فعالیت های انجمن تالاسمی ایران

پرداخت کمک هزینه اسکان موقت بیماران جهت درمان و مراجعه به تهران
تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران
پرداخت هزینه درمانی بیماران (خارج از پوشش بیمه ها)
هزینه برنامه های آموزشی و پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی
آموزش و درمان استاندارد برای افراد تالاسمی ، پزشکان و پرستاران درمانگرتالاسمی
هزینه ایاب و ذهاب بیماران بی بضاعت

پرداخت هزینه کامل ام آر آی تی تو استار

پرداخت هزینه کامل ام آر آی تی تو استار پس از ماه ها پیگیری های فراوان توسط انجمن تالاسمی ایران و معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص تعریف کد بیمه MRI T2*خداوند را شاکریمپ

 پس از ماه ها پیگیری های فراوان توسط انجمن تالاسمی ایران و معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص تعریف کد بیمه MRI T2*خداوند را شاکریم که این اتفاق مبارک در آغاز سال 1400 رخ داد و به تصویب شورای عالی بیمه رسید که از این پس هزینه های کامل این خدمت تشخیصی در تمامی مراکز ارائه دهنده خدمات رایگان می گردد.

 

روابط عمومی و امور بین الملل انجمن تالاسمی ایران

 

https://www.instagram.com/p/CNhNImirHCI/?igshid=13l1pq87hxtad