انجمن تالاسمی ایران تنها سازمان خیریه و مردم نهاد غیر دولتی

حمایت از بیماران تالاسمی ایران

برخی خدمات و فعالیت های انجمن تالاسمی ایران

پرداخت کمک هزینه اسکان موقت بیماران جهت درمان و مراجعه به تهران
تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران
پرداخت هزینه درمانی بیماران (خارج از پوشش بیمه ها)
هزینه برنامه های آموزشی و پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی
آموزش و درمان استاندارد برای افراد تالاسمی ، پزشکان و پرستاران درمانگرتالاسمی
هزینه ایاب و ذهاب بیماران بی بضاعت

روایت خواننده معروف از ابتلایش به کم خونی شدید

روایت خواننده معروف از ابتلایش به کم خونی شدید امین بانی: تالاسمی دارم و ماهی دو بار باید خون گیری کنم این روزها اهدای خون کم شده و دچار مشکل می شویم

 روایت خواننده معروف از ابتلایش به کم خونی شدید

امین بانی: تالاسمی دارم و ماهی دو بار باید خون گیری کنم

این روزها اهدای خون کم شده و دچار مشکل می شویم