انجمن تالاسمی ایران تنها سازمان خیریه و مردم نهاد غیر دولتی

حمایت از بیماران تالاسمی ایران

برخی خدمات و فعالیت های انجمن تالاسمی ایران

پرداخت کمک هزینه اسکان موقت بیماران جهت درمان و مراجعه به تهران
تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران
پرداخت هزینه درمانی بیماران (خارج از پوشش بیمه ها)
هزینه برنامه های آموزشی و پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی
آموزش و درمان استاندارد برای افراد تالاسمی ، پزشکان و پرستاران درمانگرتالاسمی
هزینه ایاب و ذهاب بیماران بی بضاعت

اهدای خون یک ضررورت است

شما هم میتوانید جان کسی را نجات دهید برای کارهای غیر ضروری از منزل خارج نشویم، اهدای خون یک ضرورت است در پایگاه های انتقال خون سراسر کشور منتظر شما هستیم قهرمان_باشیم

 در شرایط کنونی که بسیار بحرانی و خطرناک است سراسر کشور بیمارانی هستند که علاوه بر مقابله با شرایط کنونی شیوع ویروس کوید 19 باید با مشکلات دیگری از قبیل درمان بیماری و کم خونی نیز در شرایط سختی به سر میبرند. انجمن تالاسمی ایران و سازمان انتقال خون از تمام عزیزانی که توان و شرایط اهدا خون را دارند درخواست دارد که این امر ضرروری برای بیماران را فراموش نکرده و کماکان مثل گذشته به اهدا خون بپردازند قابل ذکر است که تمامی پایگاه های انتقال خون ضدعفونی شده و تمام نکات بهداشتی در آن رعایت میشود و مردم عزیز بدون هیچ ترس و نگرانی مانند گذشته میتوانند به این پایگاه ها مراجعه کنند و به اهدا خون بپردازند

 

شما هم میتوانید جان کسی را نجات دهید 

برای کارهای غیر ضروری از منزل خارج نشویم، اهدای خون یک ضرورت است

در پایگاه های انتقال خون سراسر کشور منتظر شما هستیم

 قهرمان_باشیم