انجمن تالاسمی ایران تنها سازمان خیریه و مردم نهاد غیر دولتی

حمایت از بیماران تالاسمی ایران

برخی خدمات و فعالیت های انجمن تالاسمی ایران

پرداخت کمک هزینه اسکان موقت بیماران جهت درمان و مراجعه به تهران
تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران
پرداخت هزینه درمانی بیماران (خارج از پوشش بیمه ها)
هزینه برنامه های آموزشی و پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی
آموزش و درمان استاندارد برای افراد تالاسمی ، پزشکان و پرستاران درمانگرتالاسمی
هزینه ایاب و ذهاب بیماران بی بضاعت

تحریم های بیرحمانه آمریکا در شرایط بحرانی

بیماران تالاسمی جمهوری اسلامی ایران تحت فشار همه جانبه تحریم ظالمانه ایالات‌متحده آمریکا در تنگنای ویروس کرونا وضعیت نگران کننده ای از لحاظ کمبود دارویی و امکانات درمانی دارند

 بیماران تالاسمی جمهوری اسلامی ایران تحت فشار همه جانبه تحریم ظالمانه ایالات‌متحده آمریکا در تنگنای ویروس کرونا وضعیت نگران کننده ای از لحاظ کمبود دارویی و امکانات درمانی دارند

 

Thalassemia patients in Islamic republic of iran, Under  the pressure of US outrageous sanctions and  Covid 19 viruse prevalence, have worrying situation in terms of medicine and medical facilities shortage.